Jak podłączyć mikroinstalację do sieci?
Przewiń do artykułu
Menu

A więc stało się – po ciężkich bojach intelektualno-technicznych decyzja o zakupie mikroinstalacji fotowoltaicznej podjęta. Sprawdziłeś czy to się opłaca, przeczytałeś odpowiedzi na najczęstsze pytania, a także zweryfikowałeś, czy te wszystkie opinie to prawda, czy mit.

Została, niestety, biurokracja, czyli odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, żeby podłączyć instalację do sieci i zostać pełnoprawnym prosumentem.

Prosument (pochodzi od zlepka słów "producent" i "konsument") to podmiot (w tym także osoba fizyczna), który wytwarza energię w mikroinstalacji (do 40kW) i zużywa ją na własne potrzeby, zaś ewentualną nadwyżkę oddaje do sieci, przy czym odprowadzenie energii do sieci nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej. W obecnych warunkach legislacyjnych, każdy prosument może w ramach bilansowania bezgotówkowego (tzw. system opustów) odebrać 80 proc. energii, którą odprowadził wcześniej do sieci.

 

Co zrobić, aby podłączyć swoją mikroinstalację do sieci?

Poniższe działania opisujemy na przykładzie Tauron Dystrybucja.

• Sprawdź, czy moc zainstalowana instalacji nie jest wyższa niż moc przyłączeniowa Twojego domu (jest określona w umowie z Twoim dostawcą energii). Jeżeli moc instalacji jest wyższa, musisz wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. To jednak będą dosyć rzadkie przypadki, nie dotyczące większości mikroinstalacji w domach jednorodzinnych.

• Musisz posiadać umowę kompleksową, podpisaną z dostawcą energii.


 

Przeczytaj także: Fotowoltaika - co może pójść nie tak

 


• Zainstaluj swoją mikroinstalację. Pamiętaj, aby korzystać wyłączenie z doświadczonych, sprawdzonych instalatorów – unikniesz wielu kłopotów!

• Poinformuj dostawcę energii o zainstalowaniu mikroinstalacji – wypełnij Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji. Znajdziesz w nim informacje dotyczące zgłaszającego, dane techniczne mikroinstalacji oraz dane obiektu. Pamiętaj o wypełnieniu i podpisaniu stosownych oświadczeń zamieszczonych w formularzu, w tym punktów dotyczących ewentualnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zgłoszenie dostarcz do punktu obsługi klienta lub wyślij drogą pocztową. Link do zgłoszenia.

• Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, dostawca energii NA SWÓJ KOSZT zabuduje urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe, czyli licznik dwukierunkowy dokonujący zarówno pomiaru energii pobranej z sieci, jak i energii oddanej do niej. Nastąpi to w ciągu 30 dni od wpłynięcia zgłoszenia.

• Korzystaj z wytworzonej energii!

• Pamiętaj, że musisz poinformować swojego dostawcę energii o ewentualnej modyfikacji swojej mikroinstalacji oraz o ewentualnym wyłączeniu bądź przestoju w wytwarzaniu energii trwającym od 30 dni do 24 miesięcy.

 


 

Przeczytaj także: Czy fotowoltaika się opłaca?

 


Czym jest umowa kompleksowa?

Umowa ta łączy sprzedaż i dystrybucję prądu. Nie musisz wtedy podpisywać oddzielnej umowy dystrybucyjnej, gdyż jedna wspólna umowa łączy sprzedaż i dystrybucję. Klient płaci sprzedawcy za jedno i drugie, a następnie sprzedawca rozlicza się z dystrybutorem.

Jeżeli zmieniłeś dostawcę energii, pamiętaj aby sprawdzić, czy nasz aktualny sprzedawca energii ma podpisaną umowę typu GUD-K z operatorem sieci dystrybucyjnej. Można to sprawdzić na stronie URE i pobrać listę sprzedawców, którzy mogą oferować umowę kompleksową. Umowa kompleksowa jest wymagana, aby korzystać z praw przysługujących prosumentom.

Więcej informacji: tauron-dystrybucja.pl

FOTO: regiodom.pl

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl